Archiv štítku: Mandátní smlouva

Mandátní smlouva – vzor

Mandátní smlouva nebo-li smlouva o zastoupení je dohoda mezi mandatářem a mandantem. Na základě mandátní smlouvy se mandatář zavazuje pro mandanta vykonat za úplatu smluvenou obchodní činnost. Mandátní smlouva se uzavírá dle obchodního zákoníku. Níže je vzor mandátní smlouvy. Celý příspěvek